"A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa».Dz 4, 29-30 

Modlitwa wczesnego Kościoła, który starał się objawić Królestwo Boże swojemu pokoleniu. Modlitwa ta została powtórzona przez wielu ostatnich papieży, w tym świętego papieża Jana XXIII "Odnów swoje cuda w naszych czasach", oraz papieża Franciszek, który zachęcił nas: "Potrzebna jest pokorna i silna modlitwa, która pozwoli Jezusowi dokonać cudu" (20.05.2013, Watykan).

Widząc tak liczne ponadnaturalne uzdrowienia, znaki i cuda mamy ogromny przywilej być świadkami wypełnienia się powyższych modlitw. 

Przeżyj z nami ten niezwykły czas konferencji i spotkaj Boga, który żyje i dokonuje cudów dzisiaj. Zaproś znajomych, aby mogli doświadczyć mocy i radości płynącej od Pana Chwały! 

 ZAPISY